Landevejen 63 • Sønderho, 6720 Fanø • Tlf. 7516 4399 • Fax 7516 4404 • info@soenderho-af.dk
Design: Casa Grafika CMS: AppDreamer
Printvenlig version

TV Fanø (18-12-2014)

TV Fanø er i øjeblikket ude af drift, TV Fanø er kontaktet og forventes repareret senest i morgen.

Ny formand

Vores formand Gunnar Riis er er afgået ved døden og Oluf Holm er fungerende formand og Suppleant Hans Christian Marin, er trådt ind i bestyrelsen.

Lynnedslag

Internet og TV har været afbrudt fra ca. midnat den 13. aug. til middagstid samme dag. Fejlen skyldes lynnedslag i el-nettet, der levere strøm til vores forstærkere.

Pakkeskift

Dersom man ønsker at skifte fra stor- til lille pakke eller omvendt, skal dette meddeles inden 1. juni, hvor man også skal have betalt DKK 500,00 for at skifte.

Informationer fra Generalforsamlingen 15-04-2014.

Formandens beretning i uddrag "klik her"

Referat fra mødet "klik her"

Område Sydøst

Som følge af en defekt trafo er hele område Sydøst, dækkende Kropladsen, Sønder Land, Øster Land, Nord Land og dele af Gl. Byvej uden internet og TV.

Udskifning af trafo'en kan desværre først ske i morgen torsdag d. 10. april 2014.

TV-Fanø

TV-Fanø har skiftet frekvens til 306,00 MHz (306000 Hz), som følge af, at den digitale TV-Fanø i den lille pakke ikke kunne modtages på den tidligere frekvens. Nævnte flytning kræver en ny kanalsøgning på ovennævnte frekvens. Det gælder begge pakkestørrelser. Som følge af flytningen er der udarbejdet en ny kanalliste.

TV2 syd

TV2 har skiftet format til MPEG4, dette format kan vores receiver ikke modtage til analog visning. Vi må derfor henvise til at TV2 syd kun kan vises digitalt.


Nabolande kanalerne:

Kanalerne er flyttet og følgende kanaler kan søges på 300MHz:

ARD, NRK1 og ZDF

På frekvens 338 MHz, kan følgende kanaler søges:

SVT1 og SVT2

Det er nødvendig med en ny kanalsøgning på angivne frekvenser.

Det skal bemærkes, at alle ovennævnte kanaler nu er i HD-format.


Den ekstraordinære generalforsamling d. 28. januar 2014

Bestyrelsen vil gerne, på baggrund af det forholdsvis lave fremmøde, der var til den ekstraordinære generalforsamling, fremlægge det materiale til belysning af bestyrelsens indstilling, der blev anvendt under mødet.

Som indkaldelsen angiver, skulle der træffes afgørelse om tilslutning til ASOM-Net. Afstemningen gav følgende resultat:                                                23 stemmer for og 4 blanke stemmer.

Ud over den markante tilkendegivelse ved afstemningen, som bestyrelsen takker for, vil vi gerne sige tak til de mange positive tilkendegivelser, som vi modtog op til mødet, dog næsten alle med den tilføjelse, at vedkommende ikke ville være i stand til at deltage på mødet.

Bilag:

Indkaldelsen i Fanø Ugeblad 09-01-2014: "Klik her"

Endelig dagsorden for mødet: "Klik her"

Oplæg til beslutning: "Klik her"

Investerings- og driftsbudget: "Klik her"

ASOM-Net præsentation ved forretningsfører Jan List: "Klik her"

Tidsplan for projektets gennemførelse: "Klik her"

Pkt. 4 i "Endelig dagsorden" blev taget til efterretning.

Hent referat fra Generalforsamlingen: "Klik her"

TV-Fanø - byrådsmøder

TV-Fanø undskylder for manglende lyd i forbindelse med byrådsmødet dec. 2013 - i forbindelse hermed ser TV-Fanø v. Jørgen Sønder, ltf 60 85 33 43, når der er manglende lyd/billed ved udsendelsene i Sønderho.

Dernæst melder TV-Fanø, at direkte optagelser af byrådsmøderne fremover kun sendes digitalt.


Indkaldelse til

Ekstraordinær Generalforsamling.

Tirsdag den 28. januar 2014, kl. 19:30
i Sønderho Forsamlingshus

1. Valg af dirigent

2a. Redegørelse for overvejelser vedr. internet og TV.

2b. ASOM-Net præsentation.

2c. Budget

2d. Tidsplan

Der er spørgerunde efter hvert underpunkt.

3. Afstemning

4. Programvalg i 2014 udskydes til 2015. TV2 Fri bibeholdes efter prøveperioden

5. Eventuelt


BestyrelsenVed udskiftning af defekt dvd-afspiller for TV-Fanø-udsendelser til en nyere model, har det vist sig, at denne afspiller kun kan vise digitale udsendelser, som dog skulle være i en bedre billedkvalitet.  -  Der arbejdes på at finde en løsning til at TV-Fanø-udsendelserne også om muligt kan vises analogt.


Fra lørdag aften d. 17/8 til søndag middag har den vestlige del af Sønderho været uden TV og Internet. Fejlen skyldtes en forstærker, som nok har fået en svaghed i tordenvejret forleden. Fejlen er nu rettet, og hvis enkelte har problemer anmodes de om at slukke for modemet og tænde det igen efter 15 sekunder.
Vi beklager fejlen, men har ikke været herre over, at den indtræffer en lørdag aften.

TV2 Fri er  fredag d. 31. maj idriftsat på frekvens 394 MHz.
Kanalen er en "prøvekanal" indtil 31.12.2013.

Referat fra generalforsamlingen 2013. Klik her

Formandens beretning fra generalforsamlingen 2013. Klik her

Dagsorden til generalfordamling 2013. Klik her

26-02-2013 Analog DR1
Denne kanal er forsøgt repareret d. 25-02 men desværre med resultatet, at der nu er fejl på lyden. Denne falder ud i korte perioder. Vi søger at få problemet løst så hurtigt som muligt.
 
15-02-2013 Analog DR1
På denne kanal har man kunnet opleve, at billederne kortvarigt står stille, således at der bliver et spring i udsendelsen. Der arbejdes på problemet.

15-02-2013 Ny kanalsøgning
Det har været nødvendigt af pladshensyn at flytte et par kanaler (DR Update og DR Folketinget). Det er derfor nødvendigt at foretage en kanalsøgning manuelt på 394 MHz eller en automatisk kanalsøgning, for igen at få disse kanaler vist.


Abonnement kun indeholdende internet evt. med IP-telefoni.
Et forslag på seneste generalforsamling er imødekommet. Det er nu muligt at tegne et abonnement, der ikke indeholder TV.
En ændring fra TV internet til fravalg af TV betragtes som et pakkeskift.
Abonnementet kræver betaling af det årlige foreningskontingent.
Bemærk. Installationens TV antennestik skal afblændes med et blindstik.

En præcisering til nedenstående.
De berørte kanaler kan nu ses som analoge kanaler. De tilsvarende kanaler i digitalt format, på nær National Geografic, kan først vises i løbet af mandagen d. 3. september.

"Sort" skærm!
Canaldigital har pr. 30. august skiftet frekvens på følgende programmer - DK4, TV2zulu, TV2news og National Geo. Dette medfører, at disse kanaler først kan ses igen, når de er bragt på plads for antenneforeningens brugere om nogle få dage. Vi regner med at det er i orden senest mandag d. 3.september. Kanalerne skulle kunne ses igen, uden at der foretages en kanalsøgning på det enkelte TV, men ellers bør der tirsdag foretages en fornyet kanalsøgning.

Høringssvar vedr.
Ansøgning om ny mast på adressen Landevejen 73, Sønderho

Hent "Indsigelse" Klik her
Bemærk vejledningen side 5, som dog ikke skal sendes med til Fanø Kommune.
Indsigelsen skal være Fanø Kommune i hænde senest d. 13. august 2012.
Information omkring antennemast som oplæg til høringsmødet d. 9.august 2012.
Hent "Brev til husstandsomdeling" Klik her
Hent "Bilag til Brev til husstandsomdeling" Klik her

Hent Kommunens materiale vedr. nabohøring:

Hent "Ansøgning" Klik her
Hent "Bilag 1, Kortbilag med placering af antenne" Klik her
Hent "Bilag 2, Situationsplan" Klik her
Hent "Bilag 3, Opstalt" Klik her
Hent "Bilag 4, Teknikkabine" Klik her
Hent "Bilag 5, Visualisering" Klik her

Sønderho information på smart-phones:
Sønderho Antenneforening dækker ved hjælp af vores antennemast mulighederne for teleudbydere, at levere mobilt bredbånd til Sønderho området. Vi er opmærksomme på, at dækningen og antal udbydere op til nu er begrænsede, og arbejder på at forbedre forholdene for de teleudbydere, der i fremtiden ønsker at operere i vores del af landet. Som eksempel på betydningen af at have et stabilt og hurtigt bredbånd er der netop lanceret en ny informationsportal for Sønderho området, som er specielt tilegnet brugere af smart-phones. Ved hjælp af din smart-phone har du mange aktuelle informationer om f. eks. åbningstider, mærkedage og køreplaner (også for tidevandet) lige ved hånden. Programmet kan loades ved hjælp af en QR kode, der bliver tilgængelig på opslagstavler rundt på Fanø. Yderligere information se, www.soenderhoinfo.dk.