3-12

Der vil i næste uge, forekomme afbrydelser på nettet af kortere eller længere varighed, da vi skal fejlsøge for at finde en støjkilde på vores anlæg.
Vi håber ikke det kommer til at genere noget særligt.

VH. Teknisk afdeling


Landevejen 63 • Sønderho, 6720 Fanø • Tlf. 24895770 • info@soenderho-af.dk
Powered by AppDreamer