Nye hastigheder: 
Fra tirsdag den 5-10-2015, ændrer vi hastigheden på Internet forbindelsen. Således at: 
  • 10/2 bliver til 20/5 
  • 30/15 bliver til 50/20 
  • 50/15 bliver til 80/30 
  • 70/20 bliver til 100/40 
  • 100/20 bliver til 150/40
Prisen på de forskellige hastigheder ændre sig ikke. 


Vi døjer med pixelering på  TV2 kanalerne samt:

dk4

Kanal 4

TV2 Charlie

TLC

ID Investigation Discovery

 

Fejlen er sendt videre til vores leverandør som arbejder på  at løse problemet, men der er flere underleverandører involveret som lader til at have svært ved at identificere hvor fejlen opstår og vi har desværre ikke nogen tidshorisont. Vi rykker hele tiden.

 

Fejlene har stået på et stykke tid men har accellereret over de sidste 7 dage.

 

 

Generalforsamling

i Sønderho Antenneforening

Onsdag den 23. marts 2016 kl. 19.30

i Sønderho Forsamlingshus

 

Referat:                                                                         

 

Peer Andersen bød velkommen.

 

1.         Valg af dirigent.

a.      Hans blev enstemmigt valgt.

b.     Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

 

2.         Formandens beretning.

a.      Peer oplæste formandens beretning i fravær af Oluf.

b.     Anna Gram Madsen ønskede at få lavet en mailling liste der informerede medlemmerne om nyheder og drift fejl. Bestyrelsen lovede at tage det op på næste bestyrelsesmøde.

c.      Svend Lauritsen havde vrøvl med DAB radioen. Gert forklarede hvordan den skulle tilsluttes antenneanlægget.

d.     Beretningen enstemmigt godkendt.

 

3.         Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

a.      Marius fremlagde regnskabet

b.     Regnskabet enstemmigt vedtaget.

 

4.         Indkomne forslag:

                Fastsættelse af foreningskontingent samt pakkepriser i.h.t. pakkevalg.

                Niels Jørgen Kobbersmed: Indkaldelse kan også ske via e-mail. (vedr. vedtægternes §6 stk. 2)

Claus Toftgaard: Vedtægternes §7 stk. 1: Foreningens daglige virksomhed ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, alle med fast bopæl i Sønderho, til …….af en bestyrelse på 5 medlemmer, alle med bopæl eller sommerhus i Sønderho.

De to sidste forslag tages med ved vedtægtsændringerne til efteråret.

 

5.         TV-Fanø, Pay per view:

Jørgen Sønder gjorde rede for tankerne omkring større udbredelse af TV-Fanø, ved Pay per View. Systemet vil blive distribueret af TV-Fanø og vil ikke involvere antenneforeningerne.

    

6.         Fastsættelse af gebyrer:

a)     Tilslutningsafgift, Grund pakke        Uændret 4800,00 kr.

b)     Tilslutningsafgift, Mellempakke      Uændret 5200,00 kr.

c)     Tilslutningsafgift, Fuldpakke            Uændret 5200,00 kr.

d)     Udmeldelsesgebyr,                            Uændret 1000,00 kr.

e)     Gebyr for genoplukning,                   Uændret   500,00 kr.

f)      Gebyr for pakkeskift.                        Uændret   500,00 kr.

g)     Rykkergebyr                                      Ændret til 250,00 kr.

h)     Fastsættelse af kontingent.                Ændret til 1200,00 kr./år

7.     Fastsættelse af honorarer til formand, kasserer og teknisk ansvarlig.

                Alle 3 afsagde deres honorar for 2016.

8.     Valg af bestyrelse:

        Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Marius Nielsen og Hans Christian Marin.

        Begge blev genvalgt.

9.     Valg af suppleanter:

På valg er Lene Fredslund og Jan Kromann-Rasmussen.
Begge blev genvalgt.

                       

10.   Valg af revisorer.

På valg er Morten Nielsen og Niels Erik Engsted.
Morten Nielsen ønskede ikke genvalg og Willy Morgenstern blev valgt i stedet.
Niels Erik Engsted blev genvalgt.

 

11.   Eventuelt.

Landevejen 63 • Sønderho, 6720 Fanø • Tlf. 24895770 • info@soenderho-af.dk